In 2015 was Haarlem een warm bad voor de grote hoeveelheid vluchtelingen die in dat jaar binnen kwamen. Helaas was dit niet overal in Nederland het geval. Er moest iets gebeuren aan de controverse die er op dat moment opkwam in Nederland. ‘Ik voelde mij persoonlijk verantwoordelijk om mee te werken aan dit vraagstuk om te laten zien dat het mensen zijn, mensen die vaak bijzondere ambachten beheersen die wij in Nederland aan het kwijtraken zijn. ‘ Lara Scot, oprichter Sûr Atelier.

In eerste instantie zou het een ontmoetingsplek worden waar mensen elkaar konden ontmoeten, voortvloeiend uit het matchen van mensen uit Hotel de Koepel (een organisatie opgezet door vrijwilligers die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen in Haarlem) met Haarlemmers. Bij het matchen ontstonden op basis van toeval groepjes mensen met diverse culturele achtergronden die vanaf dat moment samen afspraken maakten om taal en cultuur met elkaar te delen. Het was een win-win, er zijn vele hechte vriendschappen uit voort gekomen. Het idee van Sûr ging een stapje verder.

Namelijk het fungeren als springplank naar de maatschappij. Stichting Sûr Atelier streeft ernaar om zoveel mogelijk statushouder, met een ambacht, op weg te helpen in het kader van integratie, om later zelfstandig duurzaam uit te stromen in de maatschappij. Door de medewerkers een zachte landing te bieden in een familiaire omgeving waar ze hun ambacht kunnen uitoefenen en waar het ambacht behouden wordt, krijgen medewerkers hun gevoel van eigenwaarde terug.

Voor de naam sûr is Lara gaan zoeken naar een woord dat voor safe stond, om te benadrukken dat de nieuwe Nederlanders nu veilig zijn en ze veilig zullen blijven binnen haar ‘project’.

Vooral zocht ik op namen in het Frans. Frankrijk staat voor mij voor een verfijnde stijl die goed zou passen bij de verfijnde ambachten van de makers. Het woord Sûr sprak mij aan vanwege het dakje op de û. Dat dakje vond ik zo symbolisch voor de veiligheid waar zo naar verlangd was. Ik had me voorgenomen dat dakje te zijn. Ik wilde voor zoveel mogelijk mensen zorgen en ze op een voetstuk plaatsen.’De Veiligheid zie je terug in het respecteren en leren van elkaar. Ieder in hun waarde laten en laten zijn wie hij of zij is! Maar ik zou ook strijden als een leeuwin tegen elke onrechtvaardigheid die ze zouden tegenkomen. Wij staan achter onze deelnemers en dat voelen ze. De band is sterk en we werken voor elkaar.’