Dat er iets moet veranderen aan de inrichting van onze economie wordt door de huidige crisis steeds duidelijker. Hoe wil de lokale politiek dit aanpakken? Daar komen we achter tijdens het Verkiezingsdebat: de toekomst van onze economie, achter. Acht lijsttrekkers van partijen uit alle delen van het land en met verschillende politieke overtuigingen gaan met elkaar in debat over kwesties als toegankelijkheid tot werk, circulaire ketens, armoede en andere economische kwesties. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren De Balie, Social Enterprise NL, het Stedennetwerk G40 en de City Deal Impact Ondernemen op 23 februari dit Verkiezingsdebat: de toekomst van onze economie.

De oprichter van Sûr Atelier, Lara Scot, zat in het sociaal ondernemerspanel bij het verkiezingsdebat in de Bali Amsterdam waarin ze verteld dat haar onderneming is ontstaan vanuit een behoefte namelijk het fungeren als een springplank voor mensen met een migratieachtergrond. Vanuit daar is Sûr Atelier ontstaan, een sociaal en duurzaam modemerk. Ze pleit o.a. voor een lange termijn plan van de gemeente ipv kortdurende oplossingen gedurende het ambt van 4 jaar. Ook zou ze graag meer samenwerking zien tussen het bedrijfsleven en de gemeenten zodat er meer doorstroom mogelijkheden zijn en meer mensen een kans krijgen zich te ontplooien binnen een regulier bedrijf. Meer springplanken dus. Rond 2050 is de verwachting dat er zo’n 20 miljoen mensen in Nederland zullen zijn waarvan migratie voor 90% aan deze groei bijdraagt. Dat vraagt om een gedegen planning om deze stroom in goede banen te leiden daar zijn we allemaal een stukje verantwoordelijk voor.

Stellingen

Onderwerp 1: Brede welvaart

Stelling: De gemeente moet brede welvaart als uitgangspunt nemen voor al het economisch beleid

Onderwerp 2: Aanbestedingen

Stelling: De gemeente neemt enkel nog aanbestedingen aan die CO2 neutraal zijn

Onderwerp 3: Basisbaan

Stelling: De basisbaan is geen goede manier om mensen aan het werk te helpen

Onderwerp 4: Flitsbezorgers

Stelling: Flitsbezorgdiensten mogen nooit uit de buurt geweerd worden

Bekijk hier het debat: