Gratis verzending vanaf €200,-

Privacy Policy

Stichting Sûr Atelier – gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 87, 2011 GN Haarlem – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy Policy

Contactgegevens

Stichting Sûr Atelier

Gedempte Oude Gracht 87

2011 GN Haarlem

contactpersoon mw. Fang Goei

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sûr Atelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan ons heeft doorgegeven

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen op onze website, in correspondentie en telefonisch

Locatie gegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mw Fang Goei (info@sur-atelier.nl) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sûr Atelier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling;

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Om goederen bij u af te leveren;

Stichting Sûr Atelier analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Stichting Sûr Atelier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Sûr Atelier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sûr Atelier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Sûr Atelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens

(Categorie) persoonsgegevens

Klantnaam: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie)

Adres: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie).

E-mailadres op mailinglijst: tot u zichzelf heeft uitgeschreven. Jaarlijks sturen wij u een mail waarin wij u zullen vragen of u nog geïnteresseerd bent in onze berichten. In iedere mail die u van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden voor een of meerdere van onze maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sûr Atelier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – na uw toestemming – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke (bijvoorbeeld post.nl, de bank, de belastingdienst, het administratiekantoor).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Sûr Atelier blijft verantwoordelijk voor deze (post.nl, de bank, de belastingdienst en het administratiekantoor).

Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sûr Atelier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Sûr Atelier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sûr Atelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen of in een beveiligd computerbestand naar een andere door u opgegeven organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mw. Fang Goei, Gedempte Oude Gracht 87, 2011 GN Haarlem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Sûr Atelier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sûr Atelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mw Fang Goei (info@sur-atelier.nl).

Pin It on Pinterest