Zoals velen van jullie weten, wordt al onze kleding lokaal geproduceerd in ons naaiatelier door Nieuwe Nederlanders (statushouders). Op deze manier kunnen zij werkervaring opdoen en worden zij ondersteund in de doorstroming op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit proces biedt onze makers een zachte landing in onze maatschappij. Als klant van Sûr draag jij dus bij aan een positieve en sociale impact!

Sinds de start van Sûr in 2016 zijn er al 28 medewerkers (makers) uitgestroomd bij ons. Daarvan is het grootste deel doorgestroomd naar een betaalde baan, maar er zijn ook makers die een opleiding zijn gaan doen, stage gaan lopen of aan zelfstandig ondernemerschap zijn begonnen. Bijna de helft kan dus na uitstroming al direct in hun eigen levensonderhoud voorzien. 

Taalmaatjes

Naast het opdoen van werkervaring, wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van de Nederlandse taal. Iedere maker krijgt een vrijwillige taalcoach toegewezen, een ‘taalmaatje’. De makers moeten op de werkvloer Nederlands spreken en werken ook met Nederlandse collega’s, vrijwilligers of klanten. Hierdoor vergroten zij de kans op het goed beheersen van de Nederlandse taal en daarmee vergroten zij hun baankansen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar taalmaatjes! Wil jij je 1 uur per week inzetten voor de maatschappij en helpen met het maken van huiswerk van onze medewerkers die bezig zijn met hun inburgeringstraject? Ze helpen beter Nederlands te spreken voor een gesprek met een klant, collega, huisarts of de buurvrouw? Stuur een reactie naar info@sur-atelier.nl t.a.v. Fang Goei.

Sociaal netwerk en nieuwe kansen

Medewerkers van Sûr die nog geen specifiek ambacht beheersen, leren nieuwe technische vakvaardigheden, zoals naaien en bakken. Dit helpt hen om te onderzoeken waar hun interesse ligt en waar ze goed in zijn. Daarnaast leren alle medewerkers de regels en gebruiken op de Nederlandse werkvloer, zoals op tijd komen, hoe met elkaar om te gaan en kennis over hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt. Dit zijn vaardigheden en inzichten die bij kunnen dragen aan de integratie op de arbeidsmarkt. Dit alles biedt de makers toegang tot een sociaal netwerk waar ze anders geen of moeilijk toegang tot zouden hebben gehad. Het is een belangrijke factor in het vinden van werk of een volgende stap die nieuwe kansen biedt. 

Een deel van het Sûr team: