Sûr Atelier is een naaiatelier, winkel en horecagelegenheid midden in het centrum van Haarlem, waar Nieuwe Nederlanders (statushouders) werkervaring op kunnen doen om hen te ondersteunen in hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doet Sûr door hen (onbetaalde) werkplekken aan te bieden, waar zij, veelal parttime, aan de slag kunnen; een arbeidsmatige dagbesteding. Zij volgen daarmee overwegend een zogenaamd duaal traject, waarbij zij werkervaring opdoen en tegelijkertijd de Nederlandse taal leren tijdens hun inburgeringscursus. De medewerkers van Sûr krijgen intensieve begeleiding bij het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden, bij het leren van de Nederlandse taal, op persoonlijke gebied en bij het uitstromen naar een volgende stap op de arbeidsmarkt of richting een opleiding. Tussen 2016 en mei 2020 zijn er 30 medewerkers uitgestroomd bij Sûr Atelier. Op maatschappelijk niveau betekent dit dat het aantal uitkeringen en/of de hoogte van de uitkeringen van deze statushouders afnemen.

Taalmaatjes

Naast het opdoen van werkervaring, wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van de Nederlandse taal. Iedere maker krijgt een vrijwillige taalcoach toegewezen, een ‘taalmaatje’. De makers moeten op de werkvloer Nederlands spreken en werken ook met Nederlandse collega’s, vrijwilligers of klanten. Hierdoor vergroten zij de kans op het goed beheersen van de Nederlandse taal en daarmee vergroten zij hun baankansen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar taalmaatjes! Wil jij je 1 uur per week inzetten voor de maatschappij en helpen met het maken van huiswerk van onze medewerkers die bezig zijn met hun inburgeringstraject? Ze helpen beter Nederlands te spreken voor een gesprek met een klant, collega, huisarts of de buurvrouw? Stuur een reactie naar info@sur-atelier.nl t.a.v. Fang Goei.

Sociaal netwerk en nieuwe kansen

Medewerkers van Sûr die nog geen specifiek ambacht beheersen, leren nieuwe technische vakvaardigheden, zoals naaien en bakken. Dit helpt hen om te onderzoeken waar hun interesse ligt en waar ze goed in zijn. Daarnaast leren alle medewerkers de regels en gebruiken op de Nederlandse werkvloer, zoals op tijd komen, hoe met elkaar om te gaan en kennis over hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt. Dit zijn vaardigheden en inzichten die bij kunnen dragen aan de integratie op de arbeidsmarkt. Dit alles biedt de makers toegang tot een sociaal netwerk waar ze anders geen of moeilijk toegang tot zouden hebben gehad. Het is een belangrijke factor in het vinden van werk of een volgende stap die nieuwe kansen biedt.