Sûr Atelier, een duurzaam modelabel dat gespecialiseerd is in eerlijke kleding, heeft de afgelopen jaren aanzienlijke sociale impact gemaakt door middel van hun inzet voor “begeleiding naar werk”. Hoe zet Sûr Atelier zich in voor dit belangrijke aspect en welke resultaten hebben ze behaald? Ze hebben de link gelegd tussen eerlijke kledingproductie en begeleiding naar werk. Sûr Atelier heeft niet alleen hoogwaardige producten gecreëerd, maar ook een positieve bijdrage geleverd aan de samenleving.

Het belang van ‘begeleiding naar werk’

Begeleiding naar werk speelt een cruciale rol in het bevorderen van inclusiviteit en het verbeteren van de levenskwaliteit van individuen. Voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van werk, zoals, mensen met een migratieachtergrond of mensen die op een andere manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kan passende begeleiding hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en uiteindelijk een baan te vinden die aansluit bij hun capaciteiten en interesses.

De visie van Sûr Atelier

Sûr Atelier heeft als missie om eerlijke kleding te produceren, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op mens en milieu. Ze hebben een holistische benadering, waarbij ze niet alleen letten op de duurzaamheid van de materialen en productieprocessen, maar ook op de sociale impact van hun activiteiten. In plaats van alleen maar kleding te produceren, heeft Sûr Atelier ervoor gekozen om als missie de begeleiding naar werk te integreren in hun bedrijfsmodel. Er was eerst de missie en daarna bleek kleding een middel om die missie te verwezenlijken.

Het creëren van sociale impact

Sûr Atelier werkt samen met lokale gemeenschappen en organisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van begeleiding naar werk. Ze bieden stages, opleidingen en werkervaringsplekken  aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het betreden van de arbeidsmarkt. Door dit te doen, vergroten ze niet alleen de kansen op werk voor deze individuen, maar ook hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Sûr Atelier zorgt voor een veilige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt aangemoedigd om zijn of haar vaardigheden te ontwikkelen en te groeien. Dit gebeurt onder andere door het bieden van opleidingsmogelijkheden, mentoring en door regelmatige evaluaties en feedbacksessies.

Resultaten en positieve verandering

Door begeleiding als missie te integreren in hun bedrijfsmodel heeft Sûr Atelier aanzienlijke resultaten bereikt. Niet alleen hebben ze hoogwaardige kledingstukken geproduceerd die op een eerlijke en duurzame manier zijn vervaardigd, maar ze hebben ook een positieve impact gehad op het leven van de mensen die bij hen betrokken zijn.

Dankzij de begeleiding en ondersteuning van Sûr Atelier hebben veel medewerkers  de vaardigheden verworven die nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben niet alleen werk gevonden bij Sûr Atelier zelf, maar ook elders in de mode-industrie of andere sectoren. Dit heeft geleid tot een grotere economische onafhankelijkheid en sociale integratie van deze mensen.

Sûr Atelier heeft bewezen dat het mogelijk is om zowel hoogwaardige, eerlijke kleding te produceren als een positieve sociale impact te hebben door begeleiding naar werk te bieden. Door te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers en het bieden van gelijke kansen, hebben ze een tastbaar verschil gemaakt in de levens van mensen. Sûr Atelier is een lichtend voorbeeld geworden voor andere bedrijven in de mode-industrie en daarbuiten, en laat zien dat eerlijke kleding en inclusiviteit hand in hand kunnen gaan om een betere toekomst voor iedereen te creëren.