Code sociale ondernemingen

Stichting Sûr Atelier is een social enterprise, een sociale onderneming. Hieronder wordt beschreven wat dat precies inhoudt, wat onze missie en visie zijn, wat we willen bereiken, hoe we dat meten en wat onze toekomstplannen zijn.

Voor onze stichting hebben we notariële statuten laten samenstellen die na het invullen van onderstaande gegevens te downloaden zijn.

 

Doel van stichting Sûr Atelier:

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de positie op de arbeidsmarkt van met name “nieuwe” Nederlanders (vluchtelingen) in het kader van integratie in de Nederlandse samenleving, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van (atelier)-ruimte waar ambachtslieden kunnen werken en leren, volgens een fair trade principe, voor het vervaardigen van traditioneel handwerk in combinatie met westerse ontwerpen.
 2. De stichting dient het algemeen belang.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De maatschappelijke missie van onze stichting staat voorop. Hiermee proberen we invloed/impact te maken op de maatschappij en het milieu.

De arbeidspositie van de medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt aanzienlijk verbeterd en daarmee de verduurzaming in de samenleving.

In de praktijk betekent dat de Nederlandse taal bevorderd wordt door dagelijks Nederlands met elkaar te spreken en wekelijks te oefenen met een vrijwillig taalmaatje. Voor al onze medewerkers is Nederlands niet de moedertaal. Terwijl ze hun aangeleerde ambacht uitoefenen bij Sûr worden ze weer in hun kracht gezet omdat de nadruk ligt op hun talenten en kwaliteiten.

In het atelier van Sûr wordt op een eerlijke manier kleding en woonaccessoires geproduceerd. Klanten weten wie hun maker is en medewerkers weten wie hun product koopt. Er worden bij voorkeur biologische (textiel) materialen of zo natuurlijk mogelijke materialen gebruikt. Kleding en accessoires worden, indien nodig, op maat gemaakt, hetgeen duurzaam is omdat er bijna geen afval of overschot/voorraad is.

In het Sûr Café wordt alles op de menu kaart zelf gemaakt. De medewerkers krijgen een barista- en hospitality training en leren alles over de hygiëne regels.

Op deze manier doen de medewerkers werkervaring op en leren ze wat het Nederlands arbeidsethos met zich meebrengt. Het doel is om alle medewerkers duurzaam uit te laten stromen naar de arbeidsmarkt, een stage of een opleiding.

Social Impact meten

Naast de kwantitatieve cijfers is het voornaamste meetinstrument dat Sûr hanteert een vragenlijst die ook met medewerking van het SE Lab is opgesteld. In april/mei 2020 zijn we begonnen met het afnemen van deze vragenlijst om een nul-meting vast te leggen. Na 6 maanden of bij vertrek van de medewerker wordt dezelfde vragenlijst afgenomen om het verschil (sociale impact) te kunnen meten.

In deze vragenlijst worden de werknemersvaardigheden gemeten zoals:

 • Afspraken nakomen.
 • Zelfstandigheid.
 • Zelfredzaamheid.
 • Verantwoordelijkheid kennen en nemen.
 • Opbouwen van werkervaring.
 • Zelfkennis en –reflectie.
 • Samenwerken.
 • Collegialiteit.
 • Stressbestendigheid.
 • Flexibiliteit.
 • Zelfbewustzijn.
 • Vakbekwaamheid.
 • Nederlandse taal, cultuur en arbeidsethos.

Omdat we net begonnen zijn met deze manier van impact meten, zijn er nog geen sociale impactmetingen bekend.De kwantitatieve metingen zijn uiteraard wel bekend. Uitstroom vanaf 2016 tot 1 januari 2020: Sinds 2016 zijn in totaal 47 mensen ingestroomd waarvan er 30 duurzaam zijn uitgestroomd. We gaan uit van 1% uitval.

 

Zelfstandig ondernemer7%
naar opleiding30%
naar werk-stage30%
naar werk33%
Huidige medewerkers bij Sûr Atelier
Zelfstandig ondernemer10%
Kansmedewerkers30%
Participanten25%
Nieuwe instroom dec/jan35%

Kwantitatieve doelstellingen voor 2021, 2022, 2023:

 • Minimaal       instroom per jaar.
 • Maximaal 10% uitval tijdens het traject.
 • Minimaal 80% van de medewerkers haalt het inburgeringstraject.

Na afronding van het traject bij Sûr beschikken de medewerkers over 1 of meer van onderstaande mogelijkheden:

 • Toelaatbaar zijn voor een beroepsopleiding op mbo-1 niveau.
 • Geschikt zijn voor een arbeidssituatie.
 • In staat zijn een eigen bedrijf te starten.
 • Een rolmodel/voorbeeldfunctie te zijn voor de collega’s, woon- en leefomgeving.

Verandertheorie

De veranderingen die we bij Sûr bewerkstelligen en op welke aannames die zijn gebaseerd kun je terugvinden in onderstaand model The Theory of Change. Dit is een overzicht dat continu aangescherpt moet worden omdat het een levend model is dat meegroeit met de onderneming en de talenten van de medewerkers, omdat zij het uitgangspunt zijn. Deze Theory of change is tot stand gekomen met medewerking van SE Lab.

Stakeholders

De stakeholders waar Sûr mee te maken heeft staan in onderstaand overzicht. In deze stakeholders analyse zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld.

 • Investeerders en financiers: op regelmatige basis dmv telefoon, email, bezoeken.
 • Medewerkers: continue op de werkvloer persoonlijk en regelmatig per whatsapp/telefoon.
 • Opdrachtgevers en aanbestedende organisaties: regelmatig en indien nodig, Business To Business (B2B) klanten ivm productie opdrachten regelmatig gedurende een opdracht.
 • Pers en influencers.
 • Ketenpartners en betrokken belanghebbenden: elk kwartaal een meeting met hoofd klantmanagers, regelmatig per mail/telefoon/bezoek contact met klantmanagers over de voortgang van hun cliënten, collega sociale ondernemingen.
 • Klanten en afnemers: dagelijks op de winkelvloer of per mail/telefoon bij vragen en 3 of 4 x per jaar per nieuwsbrief, waar nodig via de webshop bij aankopen.
 • Toekomstige generaties en de natuur: duurzame kleding (slow fashion) vaak op maat gemaakt en van biologische of zo natuurlijk mogelijke materialen, nauwelijks tot geen voorraad, materialen worden in Nederland gesourced dus minimale CO2 uitstoot.

Organogram

Er zijn drie bestuurders in dienst die exact hetzelfde uurloon ontvangen. De verhouding tussen de laagst en hoogst betaalde medewerker is 0%.  Zij hebben ieder evenveel zeggenschap en invloed. Daarnaast is een Raad van Toezicht die ook uit 3 vakkundige mensen bestaat. Daarnaast wordt de Stichting bijgestaan door 4 vaste ZZP’ers die voor professionele ondersteuning zorgen. Er zijn tevens 6 vrijwilligers die 1 dag per week de Stichting operationeel ondersteunen. De meeste medewerkers hebben een taalmaatje dat 1 keer per week 1-2uur Nederlands met ze oefent. Er zijn 10 vrijwilligers die als taalmaatje ondersteuning bieden.

Voor de participatie groepen is er een vrijwillige Nederlandse “docent” die hen begeleidt tijdens het naaien en/of andere handwerk. Hierbij is de voertaal Nederlands waardoor zij het spreken en begrijpen goed oefenen. Alle medewerkers hebben een vrijwilligerscontract en ontvangen elke maand een vrijwilligers vergoeding.

Sûr is een springplank naar de volgende stap voor de medewerkers. Omdat we “op maat” een traject uitstippelen met de medewerkers is er sprake van duurzame uitstroom. Zie hieronder het organogram.